KEMOTERAPİ  KİTİ ŞARTNAMESİ

1-Hastanenimiz kemoterapi alanlarında, laboratuvarlarında, kimyasal alanlarında, kimyasal ve sitotoksik ilaç vb. maddelerin kazaen dökülmesi durumunda Kullanılacak kemoterapi veya sitotoksik döküntü kiti absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren acil müdahaleye hazır, kolay taşınabilir, plastik çanta şeklinde olmalıdır.

2- kit çantası üzerinde kemoterapi veya sitotoksik döküntü acil durum kiti olduğunu gösterir, Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.

3- Çanta içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır

* 2 adet 40cm x 50 cm kemoterapi pedi (Örtüsü)

* 2 Çift Kemoterapi Eldiveni

* 1 Adet Takviyeli Koruyucu Kollu Önlük

* N95/FFP3 Ventilli Solunum Maskesi

* 300 gr Sıvı Emici  Toz Absorban

* 15 gr Sıvı Atık Yoğunlaştırıcı & Katılaştırıcı Granül Absorban

* 1 Adet Faraş ve Kazıyıcı

* 2 Adet Tıbbi AtıkTorbası

* 2 Adet Plastik Bağcık

* 1 Adet Göz koruyucu gözlük

* 1 Adet Sitotoksik Döküntü İkaz Levhası

* 2 Adet 32 cm x 38 cm Yüksek Emici Temizlik Bezi

* 1 çift Galoş & Bone

* 100 m Yer ve Yüzey Temizleyici Sıvı

* 1 Adet Şematik Kullanım Kılavuzu

KİT; kolay taşınabilir, tutacak yeri olan yukarıda sayılan tüm malzemeleri içerisinde bulunduran üzerinde sitotoksik kemoterapi döküntü kiti olduğunu belirten etiket, içerik bilgileri ve kullanma kılavuzunun bulunduğu kolayca açılabilir plastik çanta içerisinde bulunmalıdır.

4- absorban madde dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları

Üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.

5- absorban maddeler kimyasal olarak inert olup gözenekli mineral veya sentetik kopolimerlerden oluşmalıdır.

6-Sıvı yoğunlaştırıcı & Katılaştırıcı granül absorban  kendi hacminin en az 50-100 katı kadar sıvıyı absorbe edebilmelidir